UPRAVA I OSOBLJE ŠKOLE
JU GIMNAZIJA ''BIHAĆ''
Jasmin Hodžić
Direktor
Email
Mufida Toromanović
Bibliotekar
FacebookEmailWebsite
Jasminka Malkoč
Pedagog/psiholog
Selma Tutić
Sekretar
PROFESORI
JU GIMNAZIJA ''BIHAĆ''
Džanšah Agić
Historija
Jasmin Budimlić
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Melina Mašić-Busuladžić
Engleski jezik
Šeherzada Delić
Bosanski jezik i književnost
Safeta Fazlić
Bosanski jezik i književnost
Biljana Harbaš
Informatika
Zora Janković
Matematika
Jasmina Alibegović
Njemački jezik
Amela Balić
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Arabela Mešić
Hemija
Sanja Mihić
Fizika/Matematika
Mirzada Čaušević-Prša
Engleski jezik
Mufida Toromanović
Historija
Ajka Bišćević
Njemački jezik
Nedžad Ćemalović
Muzička kultura
Minela Ljubijankić
Bosanski jezik i književnost
Alma Jusanović
Matematika
Almir Saračević
Filozofija/Logika/Sociologija
Memnuna Mahić
Sociologija/Demokratija i ljudska prava
Biserka Mešanović
Fizika
Arabela Mešić
Hemija
Jasmina Midžić
Njemački jezik
Ena Misaljević
Latinski jezik
Adnan Mujakić
Engleski jezik
Semira Muminović
Fizika/Matematika
Alma Mureškić-Harbaš
Engleski jezik
Muharem Mušić
Matematika/Informatika
music.muharem88@gmail.com 061/783-071
Senad Nahić
Islamska vjeronauka
Asmir Piralić
Bosanski jezik i književnost/Historija
Erna Kovačević
Geografija
Dženana Selimović
Bosanski jezik i kjniževnost
Elvira Suljić
Biologija
Fadil Zećirević
Hemija
Greta Župančić
Geografija
Bono Tomić
Katolički vjeronauk
POMOĆNO OSOBLJE
JU GIMNAZIJA ''BIHAĆ''
Muhamed Rahmanović
Ložač/domar
Zejneba Begić
Pomoćni radnik
Elvira Rekić
Pomoćni radnik
Terezija Mikić
Pomoćni radnik
Emina Rahmanović
Pomoćni radnik
Mara Felić
Pomoćni radnik